• YARIM ALTIN
  8.071,00
  % 1,12
 • AMERIKAN DOLARI
  32,2053
  % -0,22
 • € EURO
  35,1156
  % -0,22
 • £ POUND
  41,0337
  % -0,05
 • ¥ YUAN
  4,4662
  % -0,03
 • РУБ RUBLE
  0,3541
  % -0,63
 • BITCOIN/TL
  2166065,443
  % 1,21
 • BIST 100
  %

IPARD Hibe Desteği Nedir?

IPARD Hibe Desteği Nedir?

IPARD, Avrupa Birliği tarafından birliğe aday olan ve potansiyel aday ülkelere verilen destekleme tarım kredileridir. Katılım öncesinde yardım desteği sunan kırsal bir kalkınma bileşeni olarak faaliyet gösterir. IPARD Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası ve kırsal kalkınama politikası ile ilgili olan politika ve uygulamaların ivedilikle hayata geçirilmesi ve yürütülmesi için gerekli olan tüm uyum hazırlıklarının bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. IPARD hibe desteği uygulamalarının 2014- 2020 dönemini içeren çok yıllı bir şekilde uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Programı kapsamında değerlendirilir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecek programın ivedilikle desteklenmesi gerekir.

IPARD Hibe Desteğinin Kapsamı Nedir?

IPARD hibe desteğinin kapsamı girişimcileri destekleyen, karşılıksız ödemelere konu olan şartlı mükellefiyetli kredilerdir.  Destekleme kararı alınmasından hemen sonra imzalanan sözleşmelerde belirtilen hususlara uyularak desteklerin karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verileceği belirtilmiştir. Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda kişilerin sağladığı mali destek varsa gecikme faiziyle birlikte geri alınmaktadır. Hibe desteği kapsamında yapılan başvuru çağrı ilanında belirtilen tüm tarihler ilgili İl koordinatörlerinde kabul edilerek işleme alınacaktır. Başvuru paketinin teslim edilmesi için son tarih saat ve ilgili başvuruya davet edilmesi süreci tek tek belirtilmiştir. Başvuru ilanı için gerekli belgelerin son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular ise kabul edilmeyerek değerlendirmeye alınmayacaktır.

2021 Salma tavukçuluk kredisi başvurusu ve şartları Yazısını inceleyebilirsiniz.

IPARD Başvuruları Nelere Yapılır?

ipard basvurusu yapilan yerler

IPARD başvuru programı kapsamında projeye hibe desteği için başvuru yapan girişimler, proje başvurularını yatırım yapacakları ilde yer alan TDK il koordinatörlerine yapmak durumundadır.  Yatırımın uygulanacağı il dışında başka ile yapılacak olan başvurular ise kesinlikle geçersiz sayılacaktır. TKDK merkezine yapılacak olan tüm başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. Posta, elektronik posta,  faks ya da diğer yöntemlerle gönderilerek, başka adreslere yapılan tüm başvurular da kabul edilmeyerek geçersiz sayılacaktır. IPARD hibe destek programı hakkında il Koordinatörlerinin iletişim bilgilerine ulaşılmalıdır. Başvuru çağrı merkezleri https://www.tkdk.gov.tr/  il koordinatörleri bağlantısına tıklayarak IPARD destek programı hakkında kafanıza takılan öğrenmek istediğiniz her bilgiye ulaşabilirsiniz.

IPARD Hibe Desteği programın Türkiye İçin Önemi Nedir?

IPARD hibe destek programının Türkiye için önemi,  destek taslağınınülkemizin tarımını modernize edip daha verimli hale getirerek kişi başına düşen ürün ihtiyacını gidermeyi temel amaç edinmesidir. Proje ile kırsal alanlar sosyo  – ekonomik koşulları iyileştirerek, gelişmiş bir ortak pazar alanı kurulmaktadır. AB müktesebatının ortak pazar, bitki sağlığı, veterinerlik, bitki sağlığı, kalite, sağlık hijyen, çevrenin ve tüketicinin korunması gibi konularının benimsenerek gelişime açık hale getirilmesi gerekir.

IPARD Programının Stratejik Amaçları Nelerdir?

IPARD programının stratejik hedefleri şunlardır:

 • İşleme alınması öngörülen yatırımlar vasıtasıyla tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonun katkı sağlama, 
 • IPARD hibe desteği kapsamında kırsal alanlarda tarımsal verimin sağlanması ve daha gelişmiş bir tarım politikası yürütmek için sürdürülebilir kalkınmaya destek verme,
 • Yerel kırsal kalkınma stratejileri kapsamında yapılan her türlü tarım çevre tedbirinin uygulanması gibi hazırlık faaliyetlerinin önemle sürdürülmesi stratejileridir.

IPARD Türk Tarımına Neden Destek Verir?

IPARD’ın Türk tarımına destek verme stratejisi, Türk tarımının AB Ortak Pazarına açılmasıyla küçük orta ölçekli işletmelerin ekonomik istikrar ve tasarımsal ürün verimliliğinin kazandırılması hedefidir. Uzun dönemde tarımsal politikanın daha iyiye giderek, sürdürebilirliğin ve yüksek verimliliğin artırılarak kaliteli üreticiliğin garantiye alınması amaçlanır. Bunun için öğretim tekniklerinin ve tarım işlemlerinin iyileştirilip desteklenerek daha ileriye taşınması gerekir. Tarımsal işletmelerin hijyen, gıda güvenliği, hayvan refahı, çevre koruma, kalite yönetimi, gübre kullanımı, iş güvenliği konusunda topluluk standartlarına uygun olarak hareket edilmesi gerekir.

IPARD Hibe Desteğinin Amaçları Nelerdir?

ipard hibe destegi neyi hedefler

IPARD hibe desteğinin amaçları genellikle Türkiye’nin ekonomik sürdürülebilirlik eşiğinin altında bulunan sınırlı sayıda olan, yarı geçimlik tarımsal işletmelere destek verilerek kalkındırılmasıdır. Bu işletmelerin yanı sıra gelişmiş, küçük ya da orta ölçekli işletmelere de hibe desteği sağlanmaktadır.

Tarım kredi kooperatifi borç yapılandırması 2021 Yazısına da göz atabilirsiniz.

IPARD Programının Uygulanması İçin Neler Yapılmalıdır?

IPARD programının uygulanması için Avrupa Birliği müktesebatı ve anlaşmalar çerçevesinde uygulamanın en etkili ve doğru bir şekilde gerçekleşmesi için ödemelerin zamanında yapılarak sözleşme hükümlerine göre uygulanarak yasal bir şekilde topluluk yükümlüklerine uyulması gerekir. Buna ilişkin olarak tüm kontrol ve izleme işlemi ilgili kurum ve makamlara görevleriyle uyumlu bir şekilde yürütülür. Belge, raporların ilgili kuruluşlara tam ve zamanında intikal edilen kurum ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumudur. İlgili anlaşmalarla belirlenen tüm yetkili makam ve kuruluş kırsal kalkınma programı bünyesinde uygulamaların mali yönetim sisteminin etkinleştirilmesine destek sağlar. Akreditasyonla ilgili olarak tavsiye ve taleplerin yerine getirilirken belge, talep ve raporlama işlemleri zamanında yaptırılmalıdır.

Başvuru sahipleri başvurularını belirtilen zaman içinde TKDT İl Koordinatörlerine ileterek yasal olarak hibe desteğinden faydalanmak için gerekli adımı atmış olurlar. İdari kontroller bünyesinde yapılan her işlem Tarım Bilgi Sistemi üzerinde yapılarak faaliyete geçirilir. Parsel alanları bu parsel tabanına kayıtlı bir şekilde faaliyete geçirilir. Parselin büyüklüğü başta olmak üzere, sulama koşulları, tarımsal üretim çeşidi, eğim, verim, çiftçinin diğer uygulama alanları tarım arazisi parsel verileri bu sistem üzerinden görülerek uzaktan koordine edilir. Başvuru sonucunda hibe desteği için uygun görülen başvuru sahipleri için sözleşme imzalanır.

Mali bütçenin izin verdiği takdirde başvuru sahibi kısa sürede taahhüt altına alınacağı için arazi büyüklüğü taahhüt üzerinde hesaplanarak işleme alınacaktır.  Taahhüt bedeli aşağıya çekilirse bahsi geçen, taahhüt edilen bahsi geçen aşmış ödenekler hak sahibine iade edilerek geri ödenecektir. Başvuru ve tüm tahakkuk işlemleri sürecinde uyumsuzlukları önlemek amacıyla orantılılık prensibi doğrultusunda çeşitli yasal dayanağı olan yaptırımlar uygulanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ve tarımsal verimin esas alındığı global ölçekli IPARD hibe desteği, yerel ve küresel medyada yoğun bir şekilde takip edilip başvurulan bir yatırım programı olarak faaliyet gösterir.